Hoe meld ik mij aan?

Toelating

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding moet een student op HBO-niveau kunnen functioneren.
Hoewel er geen formele eisen aan de vooropleiding worden gesteld, strekt een afgeronde HAVO/VWO- of MBO-opleiding wel tot aanbeveling.
Het aanvangsniveau dient minimaal een MBO denkniveau te zijn.

Voordat men zich kan inschrijven vindt er een introductiegesprek plaats. Dit is een vrijblijvend informatief gesprek, waarin o.a. motivatie, vooropleiding, kennis en vaardigheden worden besproken. Deze introductiegesprekken worden vanaf november het gehele studiejaar gehouden. Een afspraak hiervoor kan telefonisch worden gemaakt of door het insturen van het formulier in de brochure. 

Toelating in hogere jaren

Het is mogelijk om op grond van resultaten van een eerdere studie en/of werkervaring, in een hoger studiejaar in te stromen.
Tijdens het introductiegesprek wordt dan aan de hand van portfolio en certificaten beoordeeld of in een hoger jaar gestart kan worden of dat er voor bepaalde vakken vrijstellingen kunnen worden verleend.

Inschrijving

Inschrijving vindt uitsluitend schriftelijk plaats na een introductiegesprek. De student schrijft zich in voor een heel studiejaar.

 

 

Lesdagen

Studiejaar 1: maandag of donderdag
Styling studiejaar 2: donderdag
Vormgeving studiejaar 2 en 3: dinsdag

Deze dagen kunnen jaarlijks wijzigen.

Lestijden

Ochtend: 10.00 – 13.00 uur
Middag:    14.00 – 17.00 uur

Studenten krijgen 2 aansluitende dagdelen les.

Niveau

De lessen worden gegeven op HBO-niveau. Het aanvangsniveau moet minimaal een MBO denkniveau zijn.

Perk-student

Grote leeftijdsvariatie: gemiddeld 18 tot 50 jaar.
Herkomst van de studenten is internationaal, maar ze zijn meestal woonachtig in Nederland of België. Lessen worden gegeven in het Nederlands.
Studie vaak in combinatie met een deeltijdbaan.

Tempo

Het jaar bestaat uit 4 lesperiodes van 9 weken.
De student krijgt 2 dagdelen in de week les. 
Indien het reguliere tempo niet haalbaar is, bestaat de mogelijkheid om in een langzamer tempo te studeren.

Studiebelasting

Naast de lessen op school ca. 15 à 20 uur huiswerk per week. Een goede motivatie is daarom noodzakelijk.

Persoonlijke begeleiding

Perk onderscheidt zich door de persoonlijke begeleiding. Het onderwijs wordt gegeven in kleine groepen van maximaal 12 studenten. Door deze groepsgrootte krijgt elke student ruim aandacht.

Studieadvies

Aan het eind van het eerste jaar krijgt de student op basis van de behaalde resultaten een advies om verder te gaan met interieurstyling of interieurvormgeving.

Brochure

Perk heeft een brochure beschikbaar, die via
e-mail of telefonisch kan worden aangevraagd. De brochure kan hier ook digitaal gedownload worden.

Kosten

Het lesgeld voor studiejaar 2024-2025 bedraagt:
€ 3150,-. Examengeld afstudeerjaar: € 600,-.
Administratiekosten: afhankelijk van het aantal termijnbetalingen.
De kosten voor materialen, boeken etc. bedragen ca. € 500,- per jaar.


Geadviseerd wordt een Museumjaarkaart aan te schaffen.

Studenten van Perk komen niet in aanmerking
voor studiefinanciering.

CRKBO en NRTO registratie

Perk staat geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).
Dat betekent dat het onderwijs bij Perk niet belast is met 21% BTW.

Perk is lid van het NRTO (Nederlandse Raad voor Training en Opleiding)

Voorwaarden NRTO

Gedragscode NRTO

Klik hier voor de klachtenprocedure