Perk Interieuropleidingen

Perk verzorgt deeltijd-interieuropleidingen
op HBO niveau:

OPEN DAGEN 2025:

Zondag 2 februari van 13.00-16.00 uur Open dag met werk uit de verschillende leerjaren.

Zondag 6 april van 13.00-16.00 uur Open dag met werk uit de verschillende leerjaren.

Zondag 6 juli van 13.00-16.00 uur Eindexamenpresentatie Styling en Vormgeving.

Alle open dagen vinden plaats op onze locatie in Plan-B. Hurksestraat 19, 5652 AH Eindhoven.

Waar staat Perk voor?

Het studieprogramma bestaat uit een gevarieerd vakkenpakket met vormgevingsvakken en stylingvakken, ondersteund door theoretische vakken en workshops die voor een extra impuls zorgen binnen het vak.

Tijdens de opleiding krijgen studenten diverse opdrachten, waarin de verschillende kanten van het interieurvak aan bod komen. Het uitwerken van ontwerpideeën gebeurt door het maken van presentatietekeningen, technische tekeningen, maquettes en prototypes.

De student wordt zoveel mogelijk geconfronteerd met (toekomstige) praktijkproblemen en mogelijkheden. De opleiding besteedt veel aandacht aan het projectmatig en conceptmatig werken en ontwikkelen van een eigen visie op interieur.

Een aantal jonge studenten komen bij Perk studeren na een afgeronde MBO interieur- of styling opleiding. Zij  willen op HBO niveau  hun vaardigheden en inzichten op het vakgebied verder ontwikkelen. Voor sommigen wordt Perk het paspoort voor een masteropleiding op universitair niveau.

Veel studenten hebben al een carrière in een ander beroep en besluiten op latere leeftijd alsnog te kiezen voor het interieurvak. Daardoor worden opdrachten vanuit verschillende perspectieven aangepakt. Dit maakt Perk uniek binnen de interieur vakopleidingen.

Perk is een kleine school. De directie kent alle studenten en hun achtergrond. Met groepen van maximaal 12 is individuele begeleiding mogelijk en kan er aansluiting worden gezocht bij het niveau van elke student. De werkbesprekingen in de groep zijn een belangrijk onderdeel van het leerproces. De student leert steeds beter een ontwerp goed onderbouwd te presenteren.

Tussen studenten van 18 tot 50 jaar ontstaat een intensieve kruisbestuiving.

Perk biedt daarnaast de unieke combinatie van twee interieurstudies onder één dak. Het studieprogramma is in het eerste jaar gelijk voor interieurstyling en interieurvormgeving. Na dat basisjaar kunnen studenten veel bewuster kiezen. De docenten, die een student een jaar lang gevolgd hebben, adviseren daarbij. Dat advies is niet bindend; iedere student maakt een eigen keuze. En tijdens de eerste module van het tweede jaar, kan er zonodig nog geswitcht worden.

De modules zelf kunnen niet in een willekeurige volgorde gevolgd worden. Er zit een duidelijke opbouw in het totale studieprogramma. Bovendien zijn verschillende programma-onderdelen aan eenzelfde ontwerpproject gekoppeld. De studenten worden begeleid door ervaren interieurarchitecten, architecten, vormgevers en een kunsthistorica.

Ieder jaar biedt Perk een intensief excursie- programma in binnen- en buitenland over kunst, design en architectuur, om de blik van haar studenten te verruimen.
Daarom sluit Perk ook met opdrachten zo mogelijk aan bij actuele maatschappelijke ontwikkelingen.

Wanneer door omstandigheden, de studiebelasting te zwaar wordt, biedt Perk de mogelijkheid het programma in een langzamer tempo te volgen.

Perk richt zich naar de studenten, zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen!

Interviews met studenten en docenten