Het wordt PERK !

Hoe meld ik mij aan?

Toelating

Om toegelaten te kunnen worden tot de opleiding moet een student op HBO-niveau kunnen functioneren.
Hoewel er geen formele eisen aan de vooropleiding worden gesteld, strekt een afgeronde HAVO/VWO- of MBO-opleiding wel tot aanbeveling.
Het aanvangsniveau dient minimaal een MBO denkniveau te zijn.

Voordat men zich kan inschrijven vindt er een introductiegesprek plaats. Dit is een vrijblijvend informatief gesprek, waarin o.a. motivatie, vooropleiding, kennis en vaardigheden worden besproken. Deze introductiegesprekken worden vanaf november het gehele studiejaar gehouden. Een afspraak hiervoor kan telefonisch worden gemaakt of door het insturen van het formulier in de brochure. 

De minimumleeftijd is 18 jaar. 

Toelating in hogere jaren

Het is mogelijk om op grond van resultaten van een eerdere studie en/of werkervaring, in een hoger studiejaar in te stromen.
Tijdens het introductiegesprek wordt dan aan de hand van portfolio en certificaten beoordeeld of in een hoger jaar gestart kan worden of dat er voor bepaalde vakken vrijstellingen kunnen worden verleend.

Inschrijving

Inschrijving vindt uitsluitend schriftelijk plaats na een introductiegesprek. De student schrijft zich in voor een heel studiejaar.

border
border
border